Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

Τουρκοκρατούμενη Μακεδονία: Η εθνολογική σύνθεση των Νομών Δράμας και Καβάλας μετά το τέλος του Μακεδονικού Αγώνα (1909).


Το Βιλαέτι Θεσσαλονίκης(κόκκινη γραμμή)
και τα Σαντσάκια Δράμας και Σερών και
Θεσσαλονίκης
  ΒΑΣ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
εφημερίς "Πρωινός Τύπος"

Η κατάληψις της πόλεως Δράµας, την 1ην lουλίου του 1913
( η Καβάλα κατελήφθη την 27 lουνίου του ιδίου έτους υπό του ελληνικού στόλου)
 έφερε αυτήν υπό την σκέπην τη ελληνικής επικρατείας
και εις τους κόλπους της µητρός πατρίδος.

Το όνειρον του έθνους εξεπληρούτο προηγουµένως κατήχετο υπό των Βουλγάρων οι οποίοι είχαν καταλάβη αυτήν από τους Τούρκους κατά την διάρκειαν του Α' Βαλκανικού πολέµου.

Οι Βούλγαροι κατά το διάστηµα της προσκαίρου κατοχής των εδαφών τούτων την εποχήν εκείνην, 
µετήλθον παν θεµιτόν και αθέµιτον µέσον,
 ίνα αλλοιώσουν την σύνθεσιν του πληθυσµού των πόλεων και των περιφερειών, 
πρός όφελος αυτών ούτως ώστε εις την δεδοµένην περίστασιν
 να προτάξην τας διεκδικήσεις των τάς οποίας δήθεν έχουν επί των περιοχών αυτών.

Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Konstantinos G. Karamanlis (8.3.1907-23.04.1998) der Grosse Makedonier: "Es gibt nur ein Makedonien und es ist griechisch."Konstantinos Karamanlis war Politiker, der in der griechischen Politik eine sehr wichtige und bedeutende Rolle gespielt hat. 

Er bekam dafür den Name des „Εθνάρχης” Ethnarch.

Der 4jaehrige Karamanlis
mit den Waffen seines Vaters Georgios
Er diente als Premierminister 14 Jahre die Griechische Republik, in den Zeiträume 1955 bis 1963 und von 1974 bis 1980 und 10 Jahre als  Präsident der Republik für zwei Perioden 1980-1985 und 1990-1995.

Der 23 April ist als Gedenktag an den großen griechischen Politiker, Philosoph und Patrioren Karamanlis gewidmet.

Der Makedonischer Freiheitskaempfer
Georgios Karamanlis
mit seinem Sohn Konstantinos
Die Mutter Fotini Karamanli

Karamanlis wurde am 8 März 1907 
in Kupkioiheute Proti Serron in osmanischem Makedonien geboren.

Sein Vater Georgios war Makedonischer Freiheitskämpfer, 
seine Mutter Fotini war auch in der Freiheitsbewegung der griechischen Makedonier 
gegen die Türkische Herrschaft 
und 
 den bulgarischen Freischärler beteiligt.

Im Video macht der Präsident der griechischen Demokratie 
die Aussage das 
Makedonien eine und griechisch ist.

 Er muss feststellen dass fast  nach 
einem Jahrhundert vom Makedonischen Freiheitskampf, 
in dem seine Eltern und tausende von Makedonier
 gegen 


die territorialen Ansprüche der Bulgaren an Makedonien gekämpft haben
viele davon ermordet und misshandelt wurden, 

das HEUTE,
Makedonien vor der GLEICHEN Gefahr steht.

Jetzt beansprucht  FYROM nicht nur den Namen Makedoniens 
sondern stellt auch territoriale  Ansprüche 
auf ganz  Makedonien und eine teil von Bulgarien.


Die Reaktion des Grossen Manes ist selbsterklärend.


Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

Namensstreit Makedonien-Makedonische Frage: Irrtümer und Fakten

Löwenjagd. Mosaik im Museum in Pella
Μωσαικό, Μουσείο Πέλλα, Μακεδονία
Мозаик во музејот во Пела, Македонија

Ioannis Gegas
             
In den letzten Jahren sind viele Fehlinformationen über die sogenannte makedonische Frage, entweder durch Unkenntnis oder gezielter Propagierung im Umlauf gekommen. 

Das Problem hat sich durch die systematische Propaganda, die aus dem ehemaligen kommunistischen Jugoslawien, und heute der ehemaligen jugoslawischen Republik (FYROM) stammt, zugespitzt, und dies mit der extremen und fanatischen Diaspora der ehemaligen Jugoslawen vor allem aus Kanada, USA und Australien. 

Dieser Artikel entkräftet nur einige „paramythische“ Propagierungen und Irrtümer der ehemaligen Jugoslawen aus FYROM .
Einige Irrtümer und Fakten zur makedonischen Frage

Κυριακή 14 Απριλίου 2013

Ελληνικότητα Μακεδονίας: Ελληνικά επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία 1830-1878

Ο αρχιστράτηγος της Μακεδονίας
Καρατάσος Τσάμης

Ε. Κωφού-Δημ.Σπ. Τσαφαρά, 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΤΟ 1912
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡ. 63
Θεσσαλονίκη 1983
(οι φωτογραφίες  επιλογές Yauna)


Η Μακεδονία, παρά την ομόθυμη συμμετοχή των κατοίκων της στον Αγώνα του 1821, που αλλού πρόλαβε να εκδηλωθεί με ένοπλες εξεγέρσεις και αλλού παρέμεινε στο στάδιο της προετοιμασίας, και παρά τις εκατόμβες των θυσιών της σε αίμα και καταστροφές, έμεινε έξω από τα σύνορα του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους.

Το δέντρο της ελευθερίας, για να ανθήσει  έπρεπε να ποτιστεί πάλι με πολύ αίμα. Σ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αί. οι Μακεδόνες δεν έπαψαν να προσβλέπουν στην απελευθέρωσή τους και να αγωνίζονται για τον ιερό αυτό σκοπό.

Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

Τουρκοκρατούμενη Μακεδονία: Η οθωμανική κατάκτηση - αρχή της νεότερης ιστορίας της.

Εμμανουήλ Παπάς
Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΤΟ 1912
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡ. 63
Θεσσαλονίκη 1983
(οι φωτογραφίες  επιλογές Yauna)


Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (1821-1829)

1. H Μακεδονία κατά τους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας

Η οθωμανική κατάκτηση (τέλη του 14ου αι.) πρέπει να θεωρηθεί ως αρχή της ιστορίας της Μακεδονίας κατά τους νέους χρόνους.

Κυριακή 7 Απριλίου 2013

Ελληνικότητα Μακεδονίας: ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Athletische Spiele in antiken Makedonien.


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
(οι φωτογραφίες  επιλογές Yauna)


Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι οι αθλητικές δραστηριότητες του αρχαιοελληνικού κόσμου δεν ηττήθηκαν από τον χρόνο και παραμένουν στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος των σύγχρονων ανθρώπων.

Αποτελεί αδιάψευστο γεγονός ότι ο αρχαίος ελληνικός κόσμος έδειξε ξεχωριστό ενδιαφέρον για την άσκηση, την υγεία και τη σωματική ευρωστία και αυτό διότι τόσο ο αθλητισμός όσο και η φυσική αγωγή έδωσαν στον αρχαιοελληνικό κόσμο χαρακτήρα νεανικό, δυνατό και υπέρμετρα όμορφο. 

Αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος αυτού ήταν οι αρχαίοι Έλληνες να λατρέψουν τη σωματική προσπάθεια και τον ανταγωνισμό όσο κανείς άλλος λαός. 

Παρασκευή 5 Απριλίου 2013

Ο Ιωάννης Πετρώφ ο εκ Μόσχας Φιλλέλην και το έργο του.

Ιώννης Πετρώφ 
(1849-1922)
Γεώργιος Χ. Χιονίδης

Ο Ιωάννης Πετρώφ γεννήθηκε στη Μόσχα το 1849 και πέθανε στην Αθήνα το 1922.

 Στην ελληνική πρωτεύουσα εγκαταστάθηκε οικογενειακώς το 1882.

Σπούδασε στη Στρατιωτική Σχολή της Πετρουπόλεως
 και έγινε αξιωματικός του πυροβολικού. 
Όμως, ο έρωτάς του για τα Γράμματα
 και ειδικά για την Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας 
(κυρίως στην αρχή, γιατί ύστερα διεύρυνε τα ενδιαφέροντά του και για τις άλλες περιόδους του ελληνικού παρελθόντος),
 τον ώθησαν σύντομα στη λήψη της αποφάσεως
 να παραιτηθεί (το 1874 ή το 1875) 
από τον στρατό, 
προκειμένου να επιδοθεί αποκλειστικά 
στη μελέτη της ελληνικής Ιστορίας (με την ευρεία έννοια-σημασία της λέξεως).

Πέμπτη 4 Απριλίου 2013

Σύντομη ιστορία της Μακεδονίας από 454 π.χ μέχρι την κατάκτηση της από τους Ρωμαίους.


                                                                               
  N. Γ. ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
(Οι Χάρτες είναι του Ιωάννου Πετρώφ του Φιλέλληνος εκ Μόσχας)
ΒΑΣΙΛΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Τον Αλέξανδρον Α'  τον «Φιλέλληνα», 
αποθανόντα το 454 π. X. , διεδέχθη ο πρωτότοκος υιός του ’Αλκέτας Β'. (454 — 448 π.Χ.).
Τούτον δέ, μέθυσον όντα (έξ ου και Χώνην τον άπεκάλουν), παρηγκώνισεν ο νεώτερος αδελφός Πέρδικας Β', συμβασιλεύσας επί δωδεκαετίαν (448 — 436) μετά του αδελφού του Φιλίππου, μετά δε τον θάνατον του τελευταίου ήρξε μόνος μέχρι του 413 π. X.


Περδίκας Β'

Ό Περδίκας Β', κατά τον Πελοποννησιακόν πόλεμον ανεμίχθη ως σύμμαχος άλληλοδιαδόχως, των Αθηναίων, των Λακεδαιμονίων, των Κορινθίων, των Χαλκιδέων και αυτών των Όδρυσων (μέ τον Σιτάλκην)
 και είχεν εξαπατήσει τους πάντας, τον ένα κατόπιν του άλλου αναλόγως των συμφερόντων του.

Έδωκε και αυτός ώθησιν εις τα Γράμματα και τον εκπολιτισμόν των Μακεδόνων, μετακαλέσας εις την αυλήν του μεγάλους ανδρας της εποχής του, ως τον διθυραμβικόν Μελανιππίδην, τον ιατρόν Ίπποκράτην τον Κωον κ.ά.


Τον Πέρδικαν Β΄ διεδέχθη εις την Βασιλείαν της Μακεδονίας ο υιός του Αρχέλαος (413-399) π. X.,

 Αναρχία περί την διαδοχήν του Θρόνου

Τρίτη 2 Απριλίου 2013

Μακεδόνες Βασιλείς: Αλέξανδρος A', ο «Φιλέλλην»

Αλέξανδρος Α΄ ο Φιλέλλην
  N. Γ. ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Συνήθως, προκειμένου περί αρχαίας Μακεδονίας, ασχολούνται οι απομνηματογράφοι μας με τον Μέγα Αλέξανδρο και το έργο του η με τον πατέρα του, Φίλιππο τον Β'
Άλλα ας ασχοληθούμε και με ένα  προγενέστερο βασιληά της Μακεδονίας, τον Αλέξανδρο Α', τα έργα του οποίου πρέπει να μη αγνοούνται από τους Ελληνας.

Ό Αλέξανδρος Α' (532 - 454 π. X.) ήτο από τις πλέων έξέχουσες φυσιογνωμίες μεταξυ των Μακεδόνων Βασιλέων, επονομασθείς από τους νοτίους Έλληνας  «ό Φιλέλλην», εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης δι’ όσα καλά επραξε για την Ελλάδα.

Έπί των ημερών του, με τους Μηδικούς πολέμους, διεδραματίσθησαν σπουδαία γεγονότα εις την ελληνικήν (βαλκανικήν) χερσόννησον, εις τα οποία συνέδραμε με τον τρόπο του δια την τελική ήττα των Περσών.

Ό Αλέξανδρος Α', ως διάδοχος του Θρόνου.

Γυιός του ’Αμύντα Α', ο Αλέξανδρος, όταν ήταν έφηβος 17 χρόνων, ωργάνωσε κατά τρόπο παιδαριώδη και ασύνετο, αλλά και επικίνδυνο δι΄ εαυτόν και τον βασιλικό οίκο, τον φόνον των Πρέσβεων του ισχυρού Πέρσου βασιλέως Δαρείου Α', του Ύστάσπους.

Ist die makedonische Sprache griechisch oder slawisch?

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 ΑΝΕΘΗΚΕ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΑΘΗΝΑΙ ΠΟΛΙΑΔΙ

König Alexander widmete den Tempel Athena Poliadii

London, British Museum

DAS WAR DIE SPRACHE ALEXANDER DES GROSSEN Glauben sie,  dass Aristoteles Alexander den Großen auf slawisch unterrichtet hat ein Aprilscherz ist?

NEIN!!!

Es ist kein Aprilscherz. 

Im Rahmen der Slawisierung und Falsifizierung der makedonischer Sprache und der makedonischer Geschichte wird das Projekt "Skopje 2014" in der Hauptstadt FYROM's verwiklicht.

Denkmäler  von bedeutenden Helden, Herrschern und Führen,  aus der griechischen Mythologie, der Makedonische  Herrschaft neben   byzantinische Kaiser und bulgarischen Zaren werden aufgesellt um 
die NEUE Identität
 des neugeschaffenen Staates zu  unterbinden.

Das gewünschten Ziel, 
die Geschichte nach eigenen willen 
neu zu präsentieren
und ein einheitliches Bild
 trotzt der unterschiedlichen sprachlichen, ethnischen und religiösen Differenzen 
die die abgebildeten Herrscher unterschieden haben,
als eigen zu präsentieren, 
sorgt fuer Verwirrung.
  


Skopje 20120814 03014 Οι Σκοπιανοί έχουν ανεγείρει μνημείο με τον Αριστοτέλη να διδάσκει τον Μ. Αλέξανδρο... Σλαβικά!!!

Höhepunkt dieser Verwirrung ist eine Inschrift in einer Löwen-Statue die man im diesem Irrgarten in Skopje findet in der  Aristoteles Alexander den großen auf slawisch unterrichtet habe soll!!!.

Skopje 20120814 03016 Οι Σκοπιανοί έχουν ανεγείρει μνημείο με τον Αριστοτέλη να διδάσκει τον Μ. Αλέξανδρο... Σλαβικά!!!


Im einer Abbildung des großen Gelehrten der ein  Papyrus in sein Hand hält auf dem statt
" Η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ελευθερίας"
 ( Demokratie ist das Fundament der Freiheit) auf griechisch stehen sollte,
steht
auf kyrilisch „makedonisch“ : Демокрацията е в основата на свободата
der gleiche Satz auf 
kyrilisch bulgarisch :               Демократијата е    основа     на слободата.

Doch :

Nicht alle in FYROM  stimmen mit  diesem Verfälschung ihre eigene Geschichte bzw die Geschichte ihres Vaterlandes zu.

Der ehemalige Präsident der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien Kiro Gligorov, sagte: 


"Wir sind Slawen, 

die in diesem Bereich im sechsten Jahrhundert kammen ...
 wir sind nicht Nachkommen der alten Mazedonier" 


(Foreign Information Service Daily Report, Osteuropa, 
26. Februar 1992, S. . 35).
..
Auch erklärte Herr Gligorov: 

"Wir sind Mazedonier, aber wir sind slawische Mazedonier
Das ist, wer wir sind! 
Wir haben keine Verbindung
 zu Alexander den Griechen und seine Mazedonien ...
 Unsere Vorfahren kamen hier im 5. und 6. Jahrhundert "
(Toronto Star, 15. März 1992).
..
Am 22. Januar 1999, Botschafter der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien in die USA, gab Ljubica Achevska eine Rede über die gegenwärtige Situation auf dem Balkan. 
In Beantwortung von Fragen am Ende ihrer Rede Mrs. Acevshka sagte: 

"Wir erheben keinen Anspruch auf Nachkommen von Alexander dem Großen ... 
Griechenland Mazedonien ist der zweitgrößte Handelspartner, 
und seine Nummer eins Investor. 
Statt sich für den Krieg, haben wir die Vermittlung der Vereinten Nationen gewählt, mit Gesprächen über die Botschafterebene unter Herrn Vance und Herrn Nemitz. "

In Antwort auf eine andere Frage nach der ethnischen Herkunft der Menschen in FYROM, 
erklärte Botschafter Achevska

 "Wir sind Slawen und sprechen eine slawische Sprache."
..
Am 24. Februar 1999, in einem Interview mit der Ottawa Citizen, Gyordan Veselinov, FYROM'S Botschafter in Kanada, gab zu: 

"Wir sind nicht mit den nördlichen Griechen verwandt , die Führer wie Philipp und Alexander der Große in der Vergangenheit hatten
Wir sind ein slawisches Volk und unsere Sprache ist eng mit bulgarischen verwandt.

 "Er sagte:

" Es gibt einige Verwirrung über die Identität der Menschen in meinem Land. "
..
Darüber hinaus ist die Außenminister der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Slobodan Casule, in einem Interview mit Utrinski Vesnik von Skopje am 29. Dezember 2001, sagte, dass er an den Außenminister von Bulgarien, Solomon Pasi, 
dass sie 
"den gleichen slawischen Volk gehören erwähnt."

Die Photos sind von History Of Makedonia.