Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ KAΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ από το 1800 και μετά

του Χρ. Παπάζογλου

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ TOY 19ου ΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

Ιερωμένοι, απόφοιτοι Γυμνασίων και Παρθεναγωγείων,
καθώς και αξιωματικοί του Ελληνικού στρατού σταλμένοι από το Ελεύθερο Ελληνικό Βασίλειο, έχοντες επίγνωση της Εθνικής αποστολής και αντιμετωπίζοντες 
όλη την τουρκική και βουλγαρική επιβολή και αντίδραση με ακατάβλητο θάρρος και παραδειγματική αυταπάρνηση, χρησιμοποιήθηκαν ως εκπαιδευτικοί στην ευρύτερη Εκκλησιαστική περιοχή της Δράμας, από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές: του 20ού αιώνα.

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, χαρακτήρες με ισχυρή θέληση και θαυμαστή ενεργητικότητα, εργάστηκαν πολύπλευρα κατά την κρίσιμη εκείνη περίοδο των Μακεδόνικων Αγώνων, για να διατηρήσουν στις ψυχές των περισσότερων κατοίκων την Ελληνική εθνική συνείδηση σε εγρήγορση, αντιλαμβανόμενοι προφανώς τους επερχόμενους Βαλκανικούς πολέμους.

Το πέρασμα τους υπήρξε τόσο φοπεινό, ώστε οι γεροντότεροι των κατοίκων να εκφράζονται με θαυμασμό για το έργο και το υψηλό τους πατριωτικό φρόνημα.
Η ερευνά μας, σχετικά με το εν λόγω θέμα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας μερικά από τα ονόματα των εκπαιδευτικών εκείνων, πο.υ υπηρέτησαν στα σχολεία της παραπάνω Εκκλησιαστικής περιοχής:

Α' Στη Δράμα:


1.    Αναστάσιος Γαρδέμης, από την Ήπειρο, δάσκαλος επί τουρκοκρατίας στα σχολεία εκείνα της Δράμας από τα οποία προήλθε το σημερινό 12ο Δημ. Σχολείο Δράμας.
2.    Αστέριος Χρονίδης, δάσκαλος επί τουρκοκρατίας στα σχολεία εκείνα της Δράμας από τα οποία προήλθε το σημερινό 12ο Δημ. Σχολείο Δράμας.
3.    Γεώργιος Κυπιώτης, από τη Σύρο, γυμναστής στα σχολεία της Δράμας.
4.    Ελένη Πηχεών, δασκάλα στο Α' Δημ. Σχολείο Θηλέων Δράμας, από το έτος 1913.
5.    Ελευθερία Αντωνιάδου, Δ/ντρια στο Παρθεναγωγείο της Δράμας, πριν και μετά από το έτος 1881
6.    Θεόφιλος Αθανασιάδης, δάσκαλος επί τουρκοκρατίας στα σχολεία εκείνα της Δράμας από τα οποία προήλθε το 12ο Δημ. Σχολείο Δράμας.
7.    Κων/νος Σαμαρτζίδης, δάσκαλος επί τουρκοκρατίας στα σχολεία εκείνα της Δράμας από τα οποία προήλθε το σημερινό 12ο Δημ. Σχολείο Δράμας.
8.    Κ.Δ. Σχοινάς, Επόπτης ίων σχολείων της Δράμας, κατά τη χρονική περίοδο 1907-1910.
9.    Μαρία Οικονομίδου, δασκάλα στην Αστική Σχολή Θηλέων Δράμας, μετά από το έτος 1909.
10.    Νικόλαος Ευσταθίου, Δ/ντής στη Σχολή Δράμας, πριν και μετά από το έτος 1881.
11.    Όλγα Λ.Κυβετού-Ηλιοπούλου, Δ/ντρια στο Παρθεναγωγείο Δράμας, πριν από το έτος 1907.
12.    Πολύχρονης Χρονίδης, δάσκαλος επί τουρκοκρατίας στα σχολεία εκείνα χης Δράμας από τα οποία προήλθε το σημερινό 12ο Δημ. Σχολείο Δράμας.
13.    Φώτιος Δημητριάδης, στα 1879 Σχολάρχης των ελληνικών σχολείων χης Δράμας και πρωτεργάτης της πνευματικής και εκπαιδευτικής ακμής του Ελληνισμού στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας.
14.    (αγνώστου ονόματος) Αστεριάδης, δάσκαλος επί τουρκοκρατίας στα σχολεία εκείνα της Δράμας από τα οποία προήλθε το σημερινό 12ο Δημ. Σχολείο Δράμας.
15.    (αγνώστου ονόματος) Γιαννούλης, δάσκαλος επί τουρκοκρατίας στα σχολεία εκείνα της Δράμας από τα οποία προήλθε το σημερινό 12ο Δημ.Σχολείο Δράμας.
16.    (αγνώστου ονόματος) θύτης, δάσκαλος επί τουρκοκρατίας στα σχολεία εκείνα της Δράμας από τα οποία προήλθε το σημερινό 12ο Δημ.Σχολείο Δράμας.
17.    (αγνώστου ονόματος) Σωκρατείδης, δάσκαλος επί τουρκοκρατίας στα σχολεία εκείνα της Δράμας από τα οποία προήλθε το σημερινό 12ο Δημ.Σχολείο Δράμας.
18.    (αγνώστου ονόματος) Φούλιας, Αρχιμουσικός στα σχολεία της Δράμας, πριν από τα έτος 1907.
19.    (αγνώστου ονόματος) Κάλλικλες, δάσκαλος σε σχολεία περιοχής
Δράμας, από το έτος 1848.

Β' Στην Αδριανή (Εδερνετζίκ):


20.    Αλέξανδρος Τσέλιος, δάσκαλος στο σχολείο Αδριανής και γραμματέας χης Επιτροπής Άμυνας Αδριανής, κατά τα έτη 1902-1909.
21.    Αλέξανδρος Λουκάς, δάσκαλος στο σχολείο Αδριανής και μέλος της Ομάδας Εκτελεστών Αδριανής, κατά τα έτη 1902-1909.
Γ Στην Αλιστράτη:
22.    Δημήτριος Καλαβακίδης, Σχολάρχης στην Ελληνική Κεντρική Σχολή
Αλιστράτης από το έτος 1841.
23.    Ιωάννης Χαρίδημου, Σχολάρχης στην Ελληνική Κεντρική Σχολή
Αλιστράτης, από το έτος 1848.
24.    Κλεόβουλος (αγνώστου επωνύμου), καθηγητής στην Ελληνική Κεντρική
Σχολή Αλιστράτης, από το έτος 1848.
25.    Μιλτιάδης Σκόρδας, δάσκαλος στο σχολείο Αλιστράτης και γραμματέας     της Επιτροπής Άμυνας Αλιστράτης, κατά τα έτη 1902-1909.  
26.    Σοφοκλής Καρατζής, από την Τρίγλια Μικράς Ασίας, καθηγητής στην     Ελληνική Κεντρική Σχολή Αλιστράτης, από το έτος 1848.  
27.    Χριστόφορος Προδομίτης, καθηγητής στην Ελληνική Κεντρική Σχολή    Αλιστράτης , από το έτος 1848.  
28.    Χριστόδουλος (αγνώστου επωνύμου), καθηγητής στην Ελληνική  
Κεντρική Σχολή Αλιστράτης, από το έτος 1848.

Δ' Στην Άνω Βρόντου:   

29.    Αστέριος Ζορμπάς, δάσκαλος στο σχολείο Άνω Βρόντους, από το έτος    1913.

Ε' Σε χωριά Επαρχίας Νευροκοπίου (Άνω, σημερινό Goce Deltsev):   

30α. Αθανάσιος, από Παγονέρι, δάσκαλος στο σχολείο Παγονερίου, από το  
έτος 1885.    
30β. Β.Πασχάλη, δασκάλα στα σχολεία Άνω Νευροκοπίου, Παγονερίου,  
Περιθωρίου, Κάτω Βρόντους, από το έτος 1904    
31.    Γ. Ζιώγας, δάσκαλος στα σχολεία Άνω Νευροκοπίου, Παγονερίου,  
Περιθωρίου, Κάτω Βρόντους, από το έτος 1904.   
32.    Γ. Τριανταφυλλίδης, δάσκαλος στα σχολεία Άνω Νευροκοπίου,  
Παγονερίου, Περιθωρίου, Κάτω Βρόντους, από το έτος 1904.   
33.    Θρασύβουλος (αγνώστου επωνύμου), δάσκαλος στο σχολείο Άνω   Νευροκοπίου από το έτος 1848.    
34.    Ι.Ιωαννίδης, δάσκαλος στα σχολεία Άνω Νευροκοπίου, Παγονερίου,      Βρόντους, από το έτος 1904.    
35.    (αγνώστου ονόματος) Ιωαννίδου, κόρη του ανωτέρω, δασκάλα στα     σχολεία Νευροκοπίου, Παγονερίου, Περιθωρίου, Κάτω Βρόντους, από     το έτος 1904.                                                                                     
36.    Ιωάννης Δημητριάδης, δάσκαλος στο σχολείο Παγονερίου, από το έτος    1903.   
37.    Κων/νος Χατζηδημητρίου, από Σάμο, Αρχιδιάκονος-Δ/ντής στην Αστική   
Σχολή Άνω Νευροκοπίου, από το έτος 1900.  


ΣΤ' Στο Βαθύτοπο (Τερλίς):   
38.    Ιωάννης Συμεωνίδης, από το Βαθύτοπο, ιερομόναχος-δάσκαλος στο    5ί
σχολείο Βαθύτοπου, από το έτος 1803.    

Ζ Στο Βώλακα:    
39.    Δημήτριος Βογιατζής, από Προσοτσάνη, δάσκαλος στο σχολείο Βώλακα    
και οργανωτής του Αγώνα, κατά τα έτη 1902-1905.    
40.    Δημήτριος Φραντζής, από Μυτιλήνη, στρατιωτικός, εμφανιζόμενος    
ως δάσκαλος στο σχολείο Βώλακα. Είχε τοποθετηθεί από το Υποπροξενείο   
Καβάλας ως οργανωτής και στρατιωτικός υπεύθυνος του Αγώνα, κατά το 
έτος 1905. Ήταν επικεφαλής της Ομάδας Κρούσης των μαχητών του Βώλακα                 
 που ανέτρεψαν την επίθεση των κομιτατζήδων μέσο στο χωριό, κατά το έτος 1905.
41.    Ευαγγελία Φραντζή, από Μυτιλήνη, σύζυγος του ανωτέρω στρατιωτικού, δασκάλα στο σχολείο Βώλακα. Θανατώθηκε με δηλητήριο από γυναίκες ίων Εξαρχικών, κατά το έτος 1905.
42.    Νάκος Βογιατζής, από Προσοτσάνη, δάσκαλος στο σχολείο Βώλακα, από ίο έιος 1902.

Η' Στο  Δοξάτο:

43.    Αλέξιος Σγουρός , δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
44.    Ανδρέας Παπανδρέου, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, από το έτος 1913.
45.    Αθανάσιος Βογιατζής, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου και μέλος της Επιτροπής Εκτελεστών και Επαγρύπνησης Δοξάτου, κατά τα έτη 1909-1912.
46.    Αγγελική Κατσούπη, δασκάλα στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
47.    Αικατερίνη Σταυρίδου, δασκάλα στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
48.    Δημοσθένης Δώδου, από Δοξάτο, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
49.    Δημήτριος Χατζηδημητρίου, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου και μέλος της Επιτροπής Εκτελεστών και Επαγρύπνησης Δοξάτου, κατά τα έτη 1902-1909.
50.    Θωμάς Αργυριάδης, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου και μέλος Επιτροπής Εκτελεστών και Επαγρύπνησης Δοξάτου, κατά τα έτη 1902-1909.
51.    Θεόδωρος Γεωργιάδης, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου και γραμματέας της Επιτροπής Άμυνας Δοξάτου, κατά το έτος 1902.
52.    Θεόδωρος Ναούμ, από Δοξάτο, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου. Δολοφονήθηκε από Βουλγάρους στο Δοξάτο, στις 30-6-1913.
53.    Ιωάννης Μαλτός, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
54.    Ιωάννης Βελλιάδης, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, από το έτος 1913.
55.   Ιωάννης Χατζηδημητρίου, από Δοξάτο, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου,
κατά τα έτη 1890-1913.
56.    Ιωάννης Παπαμιχαήλ, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, από το έτος 1908.
57.    Ιουλία Ζαχαριάδου, δασκάλα στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
58.    Κλειώ Παπαοικονόμου, δασκάλα στο σχολείο Δοξάτου, από το έτος 1913.
59.    Μαρία Χατζησαμουήλ, δασκάλα στο σχολείο Δοξάτου, από το έτος 1913.
60.    Μαριέττα Γούναρη, δασκάλα στο σχολείο Δοξάτου, από το έτος 1913.
61.    Μαριάννα (αγνώστου επιθ.), δασκάλα στο σχολείο Δοξάτου, από το έτος
62.Μίνα Τζήμου, από Δοξάτο, δασκάλα στο σχολείο Δοξάτου, καιά ία έτη 1890-1913.
63.    Όλγα Χαρίτωνος, νηπιαγωγός σιο Νηπ/γείο Δοξάτου, από το έτος 1913.
64.    Παυσανίας Διάφας, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
65.    Τριαντάφυλλος Κωνσταντόπουλος, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
66.    Χρυσάνθη Αθανασιάδου, δασκάλα στο σχολείο Δοξάτου, από το έτος 1915.
67.    (αγνώσ.ονόμ.) Γονιός, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη
1890-1913.
68.    (αγνώσ.ονόμ.) Ζορμπάς, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
69.    (αγνώσ.ονόμ.) Ιατρίδης, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
70.    (αγνώσ.ονόμ.) Ιωαννίδης, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
71.    (αγνώσ.ονόμ.) Κάνης, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
72.    (αγνώσ.ονόμ.) Κατσούπης, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη1890-1913.
73.    (αγνώσ.ονόμ.) Μερτζιανίδης, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα
έτη1890-1913.
74.    (αγνώσ.ονόμ.) Μιχαηλίδης, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη1890-1913.
75.    (αγνώσ.ονόμ.) Μέγλερης, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
76.    (αγνώσ.ονόμ.) Μαντόπουλος, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
77.    (αγνώσ. ονομ.) Μακεδονοπούλου, δασκάλα στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
78.    (αγνώσ. ονομ.) Νίκου, δασκάλα στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
79.    (αγνώσ. ονομ.) Παπαζαχαρία, δασκάλα στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
80.    (αγνώσ. ονομ.) Παυλίδου, δασκάλα στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
81.    (αγνώσ.ονόμ.) Πανταζής, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
82.    (αγνώσ.ονόμ.) Ρίζος, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
83.    (αγνώσ.ονόμ.) Σκούζης, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
 84.    (αγνώσ.ονομ.) Σφήκα, δασκάλα στο σχολείο Δοξάτου, κατά τα έτη 1890-1913.
85.    (αγνώσ. ονομ.) Τούμπανος, δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, από το έτος 1913.
86.    (αγνώσ. ονομ.) Χατζππέτρου δάσκαλος στο σχολείο Δοξάτου, από το έτος 1913.

Θ' Στην Κάτω Βρόντου:

87.    Ιωάννης Δημητρίου, δάσκαλος στο σχολείο Κάτω Βρόντους, από το έτος
1900.

Ι΄ Στην Καλλιθέα (Εγρί-Δερέ):

88.    Κώτσος Δημητριάδης, δάσκαλος στο σχολείο Καλλιθέας, πριν από το έτος 1907.
89.    Πάνος Τζιενόπουλος, από Μελένικο, δάσκαλος στο σχολείο Καλλιθέας, πριν από το έτος 1907.

ΙΑ' Στην Καλή Βρύση (Γκόρνιτσα):

90.    Άγγελος Παπαεμμανουήλ, δάσκαλος στο σχολείο Καλής Βρύσης και γραμματέας της Επιτροπής Άμυνας Καλής Βρύσης, κατά τα έτη 1902-1909.
91.    Ιωάννης Παπαοικονόμου, ιεροδιδάσκαλος στο σχολείο Καλής Βρύσης, από το έτος 1878.

IB' Στο Κάτω Νευροκόπι (Ζύρνοβο):


92.    Θωμάς Παπαγεωργίου, δάσκαλος στο σχολείο Κάτω Νευροκοπίου και ένας από τους πρωτεργάτες του Μακεδόνικου αγώνα στην Επιτροπή Άμυνας Κάτω Νευροκοπίου, κατά τα έτη 1902-1909. Τραυματίστηκε από Εξαρχικούς οτις 21-8-1902.
93.    Κων/νος Χρηστίδης, από την Ήπειρο, δάσκαλος στο σχολείο Κάτω Νευροκοπίου. Έχει σφαγεί από τους κομιτατζήδες στις 26-10-1903.

ΙΓ Στα Κοκκινόγεια (Κουμπάλιστα):


94.    Βασιλική Αγγέλου, δασκάλα στο σχολείο Κοκκινογείων, κατά τα έτη 1913-1916.
95.    Γεώργιος Χριστοδουλίδης, δάσκαλος στο σχολείο Κοκκινογείων, κατά τα έτη 1913-1916.
96.    Δημήτριος Νάκας, δάσκαλος ατό σχολείο Κοκκινογείων, κατά τα έτη 1905-1906 και μετέπειτα ιερέας Προσοτσάνης.
97.    Ιωάννης Παπαστεργίου, δάσκαλος στο σχολείο Κοκκινογείων, κατά το έτος 1905.

ΙΔ' Στη Μικρόπολη (Καρλίκοβα):

98.    Άγγελος Τριανταφυλλίδης, γραμματοδιδάσκαλος στο σχολείο Μικρόπολης, κατά το έτος 1898.


IE' Στη Nικήσιανη:


99.    Κ. Μαυρίδης, δάσκαλος στο σχολείο Νικήσιανης, πριν και μετά από το
έτος 1912. Απαγχονίστηκε από τους Βουλγάρους στην πλατεία της Δράμας,
κατά τη Βουλγαρική κατοχή (1916-1918).

ΙΣΤ' Στον Ξηροπόταμο (Βησωτσάνη):


100.    Δημήτριος Αυλίδης, δάσκαλος στο σχολείο Ξηροπόταμου, από το έτος 1896.
101.    Ζωή Σταμπουλή, δασκάλα στο σχολείο Ξηροπόταμου, από το έτος 1896.
102.    Λάζαρος Πιπερτζής, δάσκαλος στο σχολείο Ξηροπόταμου, από το έτος 1896.
103.    Νικόλαος Αστεριάδης, δάσκαλος στο σχολείο Ξηροπόταμου, από το έτος 1896.

ΙΖ' Στην Πετρούσα (Πλεύνα):


104.    Αλέξιος (αγνώστου επωνύμου),από Θεσσαλία, δάσκαλος στο σχολείο Πετρούσας από το έτος 1880. Αργότερα προσχώρησε στους Εξαρχικούς.
105.    Ανδρέας Γκιαούρης, δάσκαλος στο σχολείο Πετρούσας, από το έτος 1880. Αργότερα προσχώρησε στους Εξαρχικούς.
106.    Αδαμάντιος Αυλίδης, δάσκαλος στο σχολείο Πετρούσας, από το έτος 1906.
107.    Αθανάσιος Κώττας, δάσκαλος στο σχολείο Πετρούσας, από το έτος 1925. Διώχτηκε και εξορίστηκε από τους Βουλγάρους κατά τα έτη 1916-1918.
108.    Δημήτριος Αυλίδης, δάσκαλος στο σχολείο Πετρούσας από το έτος 1925.
109.    Νικόλαος Παναστασίου, δάσκαλος στο σχολείο Πετρούσας και γραμμα¬τέας της Επιτροπής Αμυνας Πετρούσας, από το έτος 1902.
110.    Σπύρος Κουρουβέλης, Λοχαγός του ΑΈυζωνικού Συντάγματος, με το ψευδώνυμο «Σπύρος», δάσκαλος στο σχολείο Πετρούσας, από το έτος 1906.

ΙΗ' Στην Παλαικώμη (Προβίστα):


111.    Αριστόνικος (αγνώστου επωνύμου), δάσκαλος στο σχολείο Παλαικώμης,
από έτος 1848.

ΙΘ' Στο Παλαιοχώρι:

112.    Δημοσθένης Τιμοθέου, δάσκαλος στο σχολείο Παλαιοχωρίου, πριν και
μετά από το έτος 1912. Απαγχονίστηκε από τους Βουλγάρους στην πλατεία της
Δράμας, κατά τη Βουλγαρική κατοχή (1916-1918).

Κ' Στην Πρώτη (Κιουπ-Κιόι):

113.    Γεώργιος Καραμανλής, πατέραςτου αοίδιμου Υπουργού, Πρωθυπουργού
και Προέδρου της Δημοκρατίας Κων/νου Καραμανλή, δάσκαλος στο σχολείο
 της Πρώτης και Πρόεδρος ιης Τοπικής Επιτροπής Άμυνας Πρώτης, από το έτος 1907.

ΚΑ' Στην Προσοτσάνη:


114.Άννα Πατραμάνη, από Σέρρες, δασκάλα στο Οικοτροφείο Θηλέων Προσοτσάνης και στο σχολείο Καλλιθέας, από το έτος 1905.
115.    Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης, δάσκαλος στο σχολείο Προσοτσάνης και μέλος της Επιτροπής Άμυνας Προσοτσάνης, από το έτος 1905, μετέπειτα γιατρός.
116.    Αστέριος Ζήκος, δάσκαλος στο σχολείο Αρρένων Προσοτσάνης, από το έτος 1925. Έφερε επί του σώματος του ίχνη βιοπραγιών από τους Βουλγάρους και Τούρκους.
117.    Βασίλειος Αυλίδης, δάσκαλος στη Σχολή Αρρένων Προσοτσάνης και μέλος της Επιτροπής Άμυνας Προσοτσάνης, από το έτος 1905, μετέπειτα γιατρός.
118.    Βασίλειος Βάμβας, δάσκαλος στη Σχολή Αρρένων Προσοτάνης, από χο έτος 1905.
119.    Γεώργιος Στόίδης, απόΛιμπάχοβο, δάσκαλος στο σχολείο Προσοτσάνης, από το έτος 1863.
120.    Γ. Αοτεριάδης, δάσκαλος στο σχολείο Προσοτσάνης, από το έτος 1880.
121.    Δημήτριος Βογιατζής, δάσκαλος στο σχολείο Βώλακα (1902-1905), ταμίας της Επιτροπής Άμυνας Προσοτσάνης από το έτος 1905 και Αρχιμανδρίτης στην περιοχή Προσοτσάνης αργότερα.
122.    Ελιοαβέττα Μέλφου, από Σέρρες, δασκάλα στο Οικοτροφείο Θηλέων Προσοτσάνης, από το έτος 1905.
123.    Κων/νος Καλαϊτζής, από Πετρούσα, δάσκαλος στη Σχολή Αρρένων Προσοτσάνης, από το έτος 1905.
124.    Κων/νος Νταής, Ανθυπολοχαγός, Δ/ντής Σχολών Προσοτσάνης και Επιθ/τής σχολείων της περιοχής Προσοτσάνης, από το έτος 1905.
125.    Κλεομένης (αγν. επωνύμου), Δ/ντής στο σχολείο Προσοτσάνης, από χο έτος 1848.
126.    Νικόλαος Αστεριάδης, Δ/ντής στο σχολείο Προσοτσάνης και γραμματέας της Επιτροπής Άμυνας Προσοτσάνης, από το έτος 1905.
127.    Όλγα Ηλιοπούλου, από Καβάλα, Επιθ/τρια των σχολείων Προσοτσάνης, από το έτος 1907.

KB' Στη Χωριστή (Τσατάλτζα):


128.    Κλεάνθης (αγν. επωνύμου) δάσκαλος στο σχολείο Χωριστής από το έτος 1848.
129.    Ξανθούλα (αγν. επωνύμου) δασκάλα στο σχολείο Χωριστής κατά τα έχη 1900-1909.
130.    Τασίτσα (αγν. επωνύμου), δασκάλα στο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
131.    Τερψιθέα (αγν. επωνύμου), δασκάλα σιο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
132.    Φανή (αγν. επωνύμου), δασκάλα στο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
133.    ίαγν.ονόμ) Αντωνίου, δάσκαλος στο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
134.    (αγν.ονόμ) Βασιλόπουλος, δάσκαλος στο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
135.    ίαγν.ονόμ) Διάκος, δάσκαλος στο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
136.    ίαγν.ονόμ) Δούκας, από Χωριστή, δάσκαλος στο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
137.    ίαγν.ονόμ) Ιωαννίδης, δάσκαλος στο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
138.    ίαγν.ονόμ) Κλείτος, δάσκαλος στο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
139.    ίαγν.ονόμ) Κρανάς, δάσκαλος στο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
140.    ίαγν.ονόμ), Καφετζής, δάσκαλος στο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
141.    ίαγν.ονόμ) Μοκτός, δάσκαλος στο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
142.(αγν.ονόμ)Νίκολαϊδης, δάσκαλος στο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
143.ίαγν.ονόμ) Πούγκουρος, δάσκαλος στο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
144.    ίαγν.ονόμ) Παπανικολάου, δάσκαλος στο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
145.    ίαγν.ονόμ) Παπαμιχαήλ, δάσκαλος στο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
146.    ίαγν.ονόμ) Σίμος, δάσκαλος στο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
147.    ίαγν.ονόμ) Χειρούργος, δάσκαλος στο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
148.    ίαγν.ονόμ) Χρηστίδης, γιατρός, δάσκαλος στο σχολείο Χωριστής κατά τα έτη 1900-1909.
149.    Πολλοί αξ/κοί από το Ελευθ. Ελλην. Βασίλειο ως δάσκαλοι στο σχολείο Χωριστής, κατά τα έτη 1900-1909.

Ειδικότερα, με την έναρξη του Μακεδόνικου Αγώνα (1904), τοποθετήθηκε στο Γενικό Ελληνικό Προξενείο Θεσ/νίκης ο Γεώργιος Κ. Χατζηκυριάκου ως Επιθεωρητής των ελληνικών σχολείων της Μακεδονίας.
Ο Γεώργιος Χατζηκυριάκου γεννήθηκε το έτος 1836 στη Θεσ/νίκη. Φοίτησε σε Γυμνάσιο της Θεσ/νίκης και σπούδασε Φυσική και Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Υπηρέτησε ως καθηγητής σε Γυμνάσια των

Σερρών και της Θεσ/νίκης. Από τη θέση ίου Επιθ/τή ελληνικών σχολείων ιης Μακεδονίας προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον Αγώνα, κοντά στον Έλληνα Πρόξενο Λάμπρο Κορομηλά, με εντολή του οποίου έκανε πολλές περιοδείες στη Μακεδονία κατά τη διετία 1905-1906. Τις εντυπώσεις του από τις περι¬οδείες συνόψισε στο βιβλίο του "Σκέψεις και εντυπώσεις εκ περιοδείας μετά τοπογραφικών ιστορικών και αρχαιολογικών σημειώσεων", το οποίο εξέδωσε ίο έτος 1906. Σημαντικό μέρος των εντυπώσεων του αφορά τα σχολεία της Δράμας και της ευρύτερης περιοχής της.
0 Γ. Χατζηκυριάκου, μετά το κίνημα των Νεότουρκων (1909), απελάθη¬κε από τη θεσ/νίκη, εξαιτίας της πολυσχιδούς και εθνωφελούς δράσης του. Επέοτρεψε στη θεσ/νίκη το έτος 1912, όπου διετέλεσε Γενικός Επιθ/τής Εκπαίδευσης Μακεδονίας. Πέθανε το έτος 1933.
Οι παραπάνω επώνυμοι και ανώνυμοι διδάξαντες στα Ελληνόπουλα της Δράμας και της ευρύτερης περιοχής της, κάτω από την εμπνευσμένη και φω¬τεινή καθοδήγηση των Ιεραρχών της ευρύτερης περιοχής Δράμας, προεξάρ¬χοντος του Μητροπολίτη Δράμας Χρυσοστόμου, ψυχικά δεμένοι, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την ανάπτυξη της τοπικής Παιδείας, η οποία υπήρξε η κινητήρια δύναμη για τους νικηφόρος αγώνες κατά των Εξαρχικών-Σχισματικών. Μεγάλη είναι η προσφορά των εκπαιδευτικών αυτών προς το Έθνος και μεγάλη η ευγνωμοσύνη του Έθνους προς αυτούς.


ΠΗΓΕΣ:
1. Αρχεία Δ/νσης και Γραφείου Π.Ε. Νομού Δράμας: "Σχολικοί Φάκελοι Δημ.Σχολείων Δοξάτου, Κοκκινογείων, Κάτω Βρόντους, Μικρόπολης, Ξηροπόταμου, Προσοτσάνης".
2.Αρχείο Επιθ/σης Δημ.Σχολείων Β'Περιφ. Δράμας: Ιστορικές Εκθέσεις Δημ.Σχολείων 12ου Δράμας, Καλής Βρύσης, Καλλιθέας, Ξηροπόταμου, ετών 1953,1979.
3.    Κουζούλη Ευσταθίου: "Οι Αγώνες του Ελληνισμού στην Επαρχία Νευροκοπίου 1870-1918», σελίδα 131.
4.    Πασχαλίδη Βασιλείου: Ή Δράμα 7000 Χρόνια", Δράμα, 1997, σελίδες 150,162-164, 167, 246.
5.    Τριάρχη Φωτίου: "Ιστορία του Νομού Δράμας",1969, σελίδες 128, 160-161, 201, 213, 222, 226, 241, 260, 369.

2 σχόλια:

Apostolos είπε...

Καταπληκτικὴ ἐργασία· ζήλεψα.
Ἀπόστολος.

Σκαιός είπε...

Αξιέπαινη προσπάθεια,πράγματι.Ο Δημοσθένης Τιμοθέου που αναφέρεται σ'αυτό το άρθρο ότι ήταν δάσκαλος στο Παλιοχώρι Καβάλας και κρεμάστηκε απ' τους Βούλγαρους το 1917 στη Δράμα,ήταν απ' τον Εμμανουήλ Παπά Σερρών,μακρινός πρόγονός μου (αδερφός μιας προ-προγιαγιάς μου).Ο πατέρας του Τηλέμαχος Τιμοθέου ήταν από την Αταλάντη Λαμίας,είχε εκαπιδευτεί ως δάσκαλος στην Αθωνιάδα Σχολή και μετά προσλήφθηκε ως δάσκαλος στο χωριό μας γύρω στα 1860-65,όπου και παντρεύτηκε και εγκαταστάθηκε μόνιμα.