Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Δράμα: Η πολιτογράφηση του Todor Panitsa -Πανίτσα

Από την εφημερίδα "ΗΩΣ" .

Η εφημερίδα "ΣΚΡΙΠ" έγραψε στις 12 Νοεμβρίου του 1908 για τις διώξεις του Αγίου Μητροπολίτου Δράμας Χρυσόστομου από τις τουρκικές αρχές.

Αυτό για μένα όμως που έχει μεγαλύτερη ιστορική σημασία είναι το δεύτερο κομμάτι της εφημερίδας που αναφέρεται στις "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ" και ειδικά στο Todor Panitsa- Πανίτσα.

Βέβαια ο αρθογράφος της εποχής ο Εχέδωρος,
εξελλήνισε το όνομα του σε  
Πανίτσας και του αρχικομιτατζή 
Sandanski
σε "Σανδάσκυ", με ύψιλον παρακαλώ…..
Πιστεύω ότι αυτό το κείμενο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον!!!!

Το επαναγράφω χωρίς τα πνεύματα κα τους τονισμούς του αρχικού κειμένου:

" Ο πολύς αρχικομιτατζής 
Πανίτσας 
οπαδός του Σανδάσκυ 
δι' αναφοράς προς τας αρχάς Δράμας εζήτησε να πολιτογραφή ως δημότης Δράμας.

Τούτο συνδιαζόμενον μετ' άλλης ειδήσεως ότι οι  ολίστοι Βούλγαροι της Δράμας ηγόρασαν οικόπεδον πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού δια να κτίσουν σχολήν και εκκλησίαν, δεν επιτρέπει αμφιβολίαν ότι οι Βούλγαροι κατόπιν διαταγής του κομιτάτου θέλουν να σχηματίσουν σχισματικήν κοινότητα εν Δράμα.Αι αρχαί δεν απήντησαν ακόμη εις την αίτησην του Πανίτσα, φόβος όμως υπάρχει μήπως συγκατεθούν δεδομένου μάλιστα ότι διάκεινται 
ευνοικώς 
προς τους Σανδασκικούς, 
μ' όλας τας ειδήσεις  ότι επήλθε συννενόησις μεταξύ αυτών και της Εσωτερικής Οργανώσεως, 
περί των μελετωμένων εν Μακεδονία.

Η εγκατάστασις του Πανίτσα εν Δράμα θα δημιουργήση σκάνδαλα, δια τα οποία θα ευθύνονται μόνον αι αρχαί.

(Φωτογραφία του Yane Sandanski με τον Nuredin Beg)

Δεν υπάρχουν σχόλια: