Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Οι έλληνες λόγιοι και η ελληνική γλώσσα (1453-1821).

Ο Κωνσταντίνος Σάθας (Σαθόπουλος) (1842-1914) μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα η οποία όμως άφισε αξιόλογο έργο.

Ενα πολύ σημαντικό έργο του είναι:

Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων
 από της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής Εθνεγερσίας 
1453-1821
 (1868) 

Ένα ράπισμα σε αυτούς που πιστεύουν οτι η (αρχαία) ελληνική γλώσσα είναι μια νεκρή γλώσσα.

Μέσα από το έργο του Σαθά αναδεικνύεται η μοναδικότητα  του ελληνικού πνεύματος, η οποία δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει.

Για μας όμως αξιοσημείωτο οτι μέσα από το συγκεκριμένο έργο του αναδεικνύεται η εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας 
και αυτό φαίνεται από τις βιογραφίες των εκατοντάδων λογίων, πολλοί δε από την Μακεδονία
και των χιλιάδων έργων που δημοσιεύτηκαν
 στους σκοτεινούς χρόνους της οθωμανικής νύκτας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: