Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Μνήμη Γερμανού ΚαραβαγγέληΚων/ντίνου Β. Χιώλου Διδάκτορος Νομικής
Προέδρου Εθνικής Ενώσεως Βορείων Ελλήνων


Όπως είναι ιστορικώς πλήρως επιβεβαιώνουν, η συμβολή της Εκκλησίας στους εθνικούς Αγώνες του Ελληνισμού, υπήρξε πάντοτε αποφασιστικής σημασίας.

Χάρις στην ενεργό και πολύτιμη συμπαράσταση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ο Ελληνισμός διεσώθη πολλάκις και απέφυγε την εθνική του αλλοτρίωση.

Κατά την διάρκεια της μακραίωνης Τουρκοκρατίας, η Εκκλησία ήταν κυριολεκτικά η Κιβωτός του Ελληνικού Γένους, πρωτοστατώντας στους Αγώνες του περιουσίου Έθνους μας και πληρώσασα βαρύ φόρο αίματος.

Η συστηματική προσπάθεια των Τούρκων να αφανίσουν το Ελληνικό Γένος, έβρισκε αντιμετώπιση την αντίδραση της Εκκλησίας.

Ειδικότερα, η συμμετοχή της Εκκλησίας στην Εθνεγερσία του 1821, υπήρξε σημαντική και άκρως αποδοτική.
Η Εκκλησία το '21 εστρατεύθη, υπήκουσε στην πρόσκληση της Ελλάδος και πριν ακόμη σημάνει η σάλπιγγα του εθνικού συναγερμού ευρίσκετο επί των επάλξεων.

Μεγάλη, όμως, υπήρξε η συμβολή της Εκκλησίας και στην νικηφόρο διεξαγωγή και έκβαση του Μακεδόνικου Αγώνος κατά τα έτη 1903-1908.Η Εκκλησία υποστάσα κατ' αυτόν πρώτη τις επιθέσεις και τις θηριωδίες των Βουλγάρων κομιτατζήδων, αντέστη σθεναρώς και κατόρθωσε να συγκρατήσει τις θέσεις της, παρ' όλα τα αιματηρά πλήγματα που εδέχθη, καθαγιάσασα τον Ιερό εκείνο Αγώνα δια του αίματος πολλών κληρικών.

Οι ιεράρχες του υποδούλου Ελληνισμού της Μακεδονίας, με τις θαρραλέες και εν πολλοίς παράτολμες ενέργειες τους, ανέπτυξαν υπέροχη και εξαιρετική εθνική δράση κατά τον Μακεδονικό Αγώνα και αντιμετώπισαν επιτυχώς την λαίλαπα της Σλαβικής επιβουλής.

Όλοι γενικώς, οι Μητροπολίτες της Μακεδονίας, έλαβαν ενεργό μέρος και προσέφεραν ό,τι τους ήταν δυνατόν για την ευόδωση του.

Εκείνοι, όμως, που διακρίθηκαν για την καθόλου εθνική τους δράση, ήσαν οι Μητροπολίτες Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης και Δράμας Χρυσόστομος Καλαφάτης (και μετέπειτα Εθνοϊερομάρτυς Άγιος Χρυσόστομος Μητροπολίτης Σμύρνης).


Δεν θα είναι υπερβολή να λεχθεί, ότι αν δεν υπήρχαν οι ευρυμαθείς και φωτισμένοι Ιεράρχες της εποχής εκείνης για να καθοδηγήσουν, να προστατεύσουν, να εμψυχώσουν και να οργανώσουν τους πιστούς στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως Μακεδόνας, ο Μακεδονικός Ελληνισμός θα είχε ασφαλέστατα εκλείψει.

Γενικώς δε, η συμβολή της Εκκλησίας στον Μακεδονικό Αγώνα, είναι ισάξια με εκείνην την Εθνεγερσίας του 1821 σε προσφορά αίματος και σε θυσίες, κατά καθολική αναγνώριση και ομολογία.

Ο διορισμός του Γερμανού Καραβαγγέλη, ως Μητροπολίτου Καστοριάς, υπήρξε ιδιαιτέρως επιτυχής.

Όταν ούτος έφθασε στην Καστοριά το έτος 1900, η κατάσταση στην περιφέρεια αυτής, παρουσιάζετο συγκεχυμένη και απαισιόδοξη για τον Ελληνισμό και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ισχυρές Βουλγαρικές συμμορίες περιέτρεχαν την ύπαιθρο και τα χωρία μεταπηδούσαν στην Βουλγαρική Εξαρχία.

Το ένα κατόπιν του άλλου, τα ερείσματα του Ελληνισμού έπεφταν.

Ο Καραβαγγέλης, όμως, δεν ήταν από τους ανθρώπους που επτοούντο από τις αντιξοότητες.

Νέος στην ηλικία, άνθρωπος εντυπωσιακής φυσιογνωμίας με άρτια φιλοσοφική, θεολογική και ιστορική μόρφωση, ληφθείσα από την Θεολογική Σχολή της Χάλκης και τα περιώνυμα Πανεπιστήμια της Λειψίας και της Βόννης, διέθετε όλα τα εχέγγυα για να εργασθεί επωφελώς για τον Ελληνισμό στην νευραλγική περιοχή της Καστοριάς.


Έτσι, ο διορισμός του στην Μητρόπολη Καστοριάς, αποτελούσε με όλη την σημασία της λέξεως, τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση.

Ο Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέ-λης ευθύς από της εγκαταστάσεως του στην Καστοριά, άρχισε αμέσως τις περιοδείες του στα χωριά της θεοσώστου Μητροπολιτικής του Περιφερείας, εμψυχώνουν τους παραμένοντας πιστούς στο Πατριαρχείο κατοίκους, το ηθικό των οποίων άρχισε να ανυψώνεται. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, συγκροτήθηκε η πρώτη Ελληνική Οργάνωση και σχηματίσθηκαν στα χωρία οι πρώτοι πυρήνες της Ελληνικής αντιστάσεως, τους οποίους απετέλεσαν Επιτροπές από προκρίτους.

Ο Καραβαγγέλης, γενόμενος ο στόχος των Βουλγάρων κομιτατζήδων, επανειλημμένως υπέστη απόπειρες κατά της ζωής του.


Το έτος 1907 κατόπιν επιμόνου αξιώσεως της Τουρκικής Κυβερνήσεως, ανακληθείς στην Κωνσταντινούπολη, προχειρίσθηκε σε Μητροπολίτη Αμασείας όπου εξακολούθησε το εθνωφελές πατριωτικό του έργο.

Ο Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης, συνεδύαζε τα πάντα. Δεινός ομιλητής, επιδέξιος διπλωμάτης, προστάτης των διωκομένων, άριστος χειριστής του καλάμου και όλων των εθνικών υποθέσεων της περιφερείας του, υπήρξε μια από τις σημαντικότερες μορφές της Εκκλησιαστικής και Εθνικής Ιστορίας μας των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνος.

Υπηρέτησε επάνω από 30 χρόνια την Εκκλησία και το Έθνος, αναδειχθείς άξιος της αρχιερωσύνης και της εθνικής αποστολής του. Απεβίωσε την 11η Φεβρουαρίου 1935 στο Μπάντεν της Βιέννης.

Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης, υπέρμαχος γενόμενος των αθανάτων Ελληνοχριστιανικών ιδεωδών, εξεπλήρωσε πλήρως το καθήκον του προς την Πατρίδα και την Εκκλησία.


Δι'ο και η μνήμη Του κατέστη αιωνία και σεβάσμια και αγήρως η Δόξα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: