Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Δράμα: Τετράδια Βουλγαρικής Κατοχής 1916-1918

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "ΗΧΩ" της Δράμας. Γράφει ο κ. Γιάννης Παπουτσής

Πρόεδρος του «Κέντρου Πολιτιστικής Ανάπτυξης ΑνατολικήςΜακεδονίας»


Τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010 (ώρα 7:30 μ.μ.) στις Σέρρες και στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Δημόσιας Βιβλιοθήκης θα γίνει η βιβλιοπαρουσίαση των τριών (Δράμας-Καβάλας-Σερρών) τόμων «Τετράδια Βουλγαρικής Κατοχής 1916-1918» -

που εξέδωσε το Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, με επιμέλεια του Προέδρου του κ. Νικολάου Ρουδομέτωφ - την οποία συνδιοργανώνουν η Εται ρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών και η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Σερρών-Μελενίκου και την οποία στηρίζει το «Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας».Η εκδήλωση θα κλείσει με την ανάγνωση δημόσια ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, το οποίο θα επιδοθεί στις Αρμόδιες Αρχές και στο οποίο καλούνται να συμπαραταχθούν όσοι συμφωνούν και όσοι περισσότεροι φορείς και σύλλογοι συμφωνούν και δρουν στην Ανατολική Μακεδονία.Στόχος είναι η συνεχής άσκηση πίεσης μέχρι την επίσημη και έγκυρη καθιέ ρωση της δεύτερης Κυριακής μηνός Σεπτεμβρίου ως Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων της Ομηρίας – Γενοκτονίας των Ανατολικομακεδόνων από τους Βουλγάρους το 1916-1918, με εναρκτήρια εκδήλωση την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010.Το ψήφισμα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω διαπιστώσεις:* Ότι όλα γενικά τα δεδομένα (Κρατικά Αρχεία και επίσημες Εκθέσεις, Διεθνείς έρευνες, αναφορές και συμπεράσματα, αξιόπιστες προσωπικές μαρτυρίες) αποδεικνύουν αδιάσειστα ότι η Βουλγαρική Κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, μεταξύ των ποταμών Στρυμώνα και Νέστου (Νομοί Σερρών, Δράμας, Καβάλας), από τον Αύγουστο του 1916 έως και το Σεπτέμβριο του 1918, σκοπό είχε την εξόντωση του ντόπιου πληθυσμού και τον εποικισμό με βουλγαρικό, ώστε έτσι με τη νόθευση του αυτόχθονος και ακραιφνούς Ελληνικού πληθυσμού


να επιχειρηθεί η ενσωμάτωση της εν λόγω περιοχής στο τότε Βουλγαρικό Βασίλειο…
* Ότι κορυφαία ενέργεια της προσπάθειας αυτής υπήρξε τον Ιούλιο του 1917 η συγκέντρωση όλων των αρρένων Ελλήνων Ορθοδόξων Ανατολικομακεδόνων, από ηλικίας 12 έως και πλέον των 65 ετών, και τον Αύγουστο του 1918 μεγίστου αριθμού γυναικοπαίδων και ο εκτοπισμός τους σε διάφορα μέρη της τότε Βουλγαρικής Επικράτειας, όπου, κάτω από ακραίες απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης, υποχρεώθηκαν κυρίως σε καταναγκαστική εξοντωτική εργασία…
* Ότι το Σεπτέμβριο του 1918, και ενώ μαινόταν ο πόλεμος, η τότε Τσαρική Βουλγαρία ζήτησε ανακωχή, παρέδωσε τα κατεχόμενα εδάφη της εν λόγω περιοχής και επέτρεψε την επιστροφή των ομήρων, που είχαν επιζήσει μέχρι τότε…
* Ότι η επιστροφή αυτή αποτέλεσε νέα οδύσσεια,

και για πολλούς από όσους επέζησαν και από αυτή, διήρκεσε μέχρι πέντε μήνες…

Επειδή εμείς κρίνουμε ότι σύμφωνα με τις αιώνιες και αναλλοίωτες αρχές του Ελληνικού Πολιτισμού, που αποτελούν και βάσεις του Ευρωπαϊκού, περί απόδοσης τιμής και μνήμης στους νεκρούς, αποτελεί επιτακτικό ιερό χρέος της Ελληνικής Πολιτείας να διακόψει πλέον τη σιωπή σχετικά με τα παραπάνω γεγονότα.Γι’ αυτό θα καλέσουμε τις Αρμόδιες Αρχές να καθιερώσουν τη δεύτερη Κυριακήκάθε μηνός Σεπτεμβρίου ως Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων της Ομηρίας των Ανατολικομακεδόνων από τις τότε Βουλγαρικές Αρχές Κατοχής το 1916 - 1918, με εναρκτήρια εκδήλωση την Κυριακή

Δεν υπάρχουν σχόλια: