Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Ποιος μίλησε στους Μακεδόνες για τον Μεγαλέξανδρο, ο Καραβαγγέλης η ο Gotse Delchev ;  
Μητροπολίτης Καστοριάς
Γερμανός Καραβαγγέλης
Gotse Deltsev
Ο ανταγωνισμός της 
ελληνικής 
και βουλγαρικής
 εκπαίδευσης-παιδείας 
στη Μακεδονία.

Μέγας Αλέξανδρος και Δαρείος

Ο Μέγας Αλέξανδρος
στην Ελληνική Παράδοση
Την αποκλειστικότητα της εκπαίδευσης και της παιδείας στη Μακεδονία και Θράκη αλλά και   σε όλα τα μήκη και πλάτη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας είχαν αναμφίβολα για αιώνες οι Έλληνες.


Η ίδρυση της βουλγαρικής εξαρχίας και η ραγδαία εξάπλωση σημασία Μακεδονία και Θράκη είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση βουλγαρικών σχολείων.

Στόχος των σχολείων ήταν η εμπεδώσει της επίσημης βουλγαρικής γλώσσας και η μετάδοση της βουλγαρικής ιστορίας, γενικότερα της παιδείας. 

Ο ανταγωνισμός καλιεργείται από μέρος της βουλγαρικής εξαρχίας για να αποκτίσει νέα εδάφη επιρροής η Σόφια.
Πράγμα το οποίο κατάφερε με την υπαγαγωγή ελλήνων Μακεδόνων και Θρακών στην εξαρχία.

Η διδασκαλία της ελληνικής παιδείας  στη Μακεδονία και στη Θράκη είχε σκοπό να μεταδώσει καταγωγή το ελληνικό πνεύμα της Αρχαίας Ελλάδας και του Βυζάντιου.

Αντίστοιχα στόχος της βουλγαρικής παιδεία ήταν να μεταδοθεί και να διδαχθεί η υπαγωγή στη βουλγαρική ιστορία.


Οι μεν με τον Μεγαλέξανδρο και τον Βασίλειο Βουλγαροκτόνο, οι άλλοι με τον Ασπαρούχ και τον Σαμουήλ.

Το εκπαιδευτικό σύστημα ήταν ενιαίο σε Βουλαρία, Μακεδονία και Θράκη.
Τα ίδια μάθαιναν οι μαθητές στη Καστοριά, στη Σοφία και στην Φιλιππούπολη.
Το εθνικιστικό έργο της ενοποίησης των Βουλγάρων Μακεδονίας και Θράκης ανέλαβαν  οι Βουλγαροδιδασκαλοι.


ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΒΜΡΟ ΗΤΑΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ.

Γράφει ο   Ντάμε Γκρούεφ Дамян Груев

  Ние сме българи и винаги работим и ще работим за обединението на българския народ.
"Είμαστε Βούλγαροι και πάντα και θα εργαζόμαστε για την ενοποίηση του βουλγαρικού λαού. "

Εκτός των ιδρυτικών έχουμε και άλλους βουλγαροδιδασκάλους, βοεβόδες κομτατζήδες-κομίτετε  της ΒΜΡΟ..

Αποτέλεσμα της εξάπλωσης της βουλγαρικής παιδείας ήταν και η καλλιέργεια ενός άκρατου ανθελληνισμού.

Η ελληνική παιδεία ήταν αντίπαλος.

Ο Μακεδονομάχος Παύλος Κύρου, ο οποίος είχε συνεργαστεί αρχικά με την ΒΜΡΟ αναφέρει για την περίοδο εκείνη:


" Ο Gotze Delchev ήρθε και μας είπε: Οι Έλληνες ιερείς και οι δασκάλοι αποτελούν εμπόδιο. Ήρθε η ώρα να αγωνιστούμε για τη Βουλγαρία. Είμαστε όλοι Βούλγαροι."


Ο Συμεών Ράντεφ,Симеон Радев από το Ρέσεν, Ρέσνα της Αχρίδας ήταν από νεοτάτης ηλικίας μέλος της ΒΜΡΟ. Μάλιστα στην οργάνωση μπήκε μετά από μεσολάβηση του ίδιου του Gotze Delchev.
Βούλγαρος συγραφέας ιστορικός και προπάντων πολιτικός. 
Συνεργάστηκε και με την Ανωτάτη Αρχή Βερχόβεν, συμμετείχε στο Σώμα Εθελοντών Μακεδονίας Αδριανούπολης.
Το σημαντικότερο όμως και ενδιαφέρον είναι ότι συμμετείχε στη Διάσκεψη της Συνθήκης του Βουκουρεστίου ως Βούλγαρος διπλωμάτης.

Γράφει λοιπόν ο Συμεών Ράντεφ, μαθητής  του Gyorche Petrov  και του Gotze Delchev :

"Ο Gyorche Petrov ήταν δάσκαλος γεωγραφίας μας στα βουλγαρικά και γαλλικά. Ήταν αναμφισβήτητα από όλους τους συναδέλφους του το πιο ισχυρό πρόσωπο ... ....... τα μαθήματα του στη γεωγραφία τραβούν τη προσοχή  μας .

Από αυτά, έχουμε αποκτήσει μια ιδέα των ορίων της βουλγαρικής πατρίδας.

Επεσήμανε σε μας το αδιαίρετο της Μακεδονίας από το βουλγαρικό σύνολο.
Το 1916 τον είδα στη Μπίτολα/Μοναστήρι.

Ήταν χαρούμενος όπως όλοι μας που πιστεύουμε, λοιπόν, ότι η Βουλγαρία είναι ενωμένη...

Οι Βουλγαροδιδάσκαλοι διδάσκουν την ιστορία της Βουλγαρίας και την ενοποίηση με την Μακεδονία και Θράκη.

Ενδιαφέρον έχει να δούμε πως έβλεπαν την περίοδο αυτή του εκπαιδευτικού ανταγωνισμού βοεβόδες της ΒΜΡΟ τον Μέγα Αλέξανδρο.
1004044_537540442969783_1565067761_nΣτο βιβλίο του  "ПРЕДВЕСТНИЦИ НА БУРЯТА", "Προάγγελοι της Καταιγίδας" ο Πετάρ Μαντσούκωφ, Петър Манджуков, περιγράφοντας ως μέλος του σώματος του Gotze Delchev στο κεφάλαιο " в четата н а Гоце Делчев", "στην τσέτα του Γκότσε Ντέλσεφ":

Така заграбил Драмско, направил си столица във Филипи, събрал и обучил силна войска, с която неговият син Александър Македонски опустошил целия свят… По времето на апостолите Филипи е бил голям и красив град. Там апостол Павел основал една от първите християнски църкви, откъдето учението на Христа се разнесло на север и на запад, та обхванало всичките европейски народи… Έτσι κατέκτησε (ο Φίλιππος) τη Δράμα, έκανε πρωτεύουσα του Φιλίππους, 
δημιούργησε  και εκπαίδευσε έναν ισχυρό στρατό 
με τον οποίο ο γιος του Αλέξανδρος της Μακεδονίας κατάστρεψε τον κόσμο ...

 Την εποχή των Αποστόλων οι Φίλιπποι ήταν μια μεγάλη και όμορφη πόλη. Ο απόστολος Παύλος ίδρυσε εκεί μία από τις πρώτες χριστιανικές εκκλησίες, από όπου το δόγμα του Χριστού εξαπλώθηκε προς τα βόρεια και δυτικά, καλύπτοντας όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ...

Ο Μαντσούκωφ  γεννήθηκε στο 1878 στα Σκόπια, πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Λόβετς και δευτεροβάθμια στη Φιλιπούπολη, σπούδασε Χημεία στο πανεπιστήμιο Γενεύης, μέλος της αναρχικής Ομάδας της Γενεύης, μέλος των Γεμιτζήδων, μέλος της ΒΜΡΟ της ομάδας του Gotse Deltsev το 1897.

Αν και αναρχικών αντιλήψεων ήταν αρχηγός Βερχοβίστικης Τσέτας στην Εξέγερση του Ιλιντεν Πρεομπράζνιε το 1903 στη Ροδόπη.
Πέθανε στη Φιλιπούπολη το 1966.

Η άποψη ενδεικτική για το εικόνα είχαν οι κομιτατζήδες για τον Μεγαλέξανδρο, 
"κατέστρεψε τον κόσμο...."

Την ίδια άποψη είχε και ο Gotse Delchev και όλοι οι Βουλγαροδιδάσκαλοι.

Άλλο παράδειγμα αποτελεί ο βοεβόδας Κομιτατζής-Κομίτιτε Τσακαλάφωφ, Васил Чекаларов.

Έτσι βρίσκουμε στα απομνημονεύματα του :
29 декември - Лобаница - неделя

Макар и да бяхме казали да бъдем тайничко, но всички ни узнаха даже и гъркоманския поп Герман, поиска да доди при нас. Позволихме му и доде. Тоя брат до там се е погърчил, щото почна да ни говори една българска две гърцки. Подигнахме въпроса за народността му, той се помъчи всячески да ни докаже, че ние сме гърци! Като не можа да изложи факти, които му поискахме, почна да развива историята за великия Александър Македонски, че не сме нито гърци, нито българи, а сме македонци, без да помисли, че во Македония има и турци и евреи и от много други нации. Човек, който не разбира от история и да почни да ти проповедва со нея, това е много смешно! Ние не искахме да влизаме в повече разпри с него и затова го зарезахме.


Дойде Лексо Ральов (гъркоман) и той почна да казва, че българският поп Никола е много лош, той е като шпионин, по-добре е да се истера от селото, не можи да си туриме ред, не иска да си раздели селото со другия поп и пр.

    Παρόλο που είχαμε πει να βρεθούμε κρυφά, όλοι μας κατάλαβαν ακόμα και ο γραικομάνος παπάς Γέρμαν (Καραβαγγέλης), ζήτησε να έρθει σε μας. 
Του επιτρέψαμε να έρθει.

Αυτός ο αδελφός σε τέτοιο βαθμό είχε εξελληνιστεί, που άρχισε να μας μιλά και μια βουλγαρική λέξη έλεγε και δύο ελληνικές. 
Αναφερθήκαμε στο ζήτημα της εθνικότητάς, αυτός προσπάθησε με κάθε τρόπο να μας αποδείξει ότι είμαστε Έλληνες! 


Αφού απέτυχε να παρουσιάσει τα στοιχεία που του ζητήσαμε, άρχισε να αναπτύσσει την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου του Μακεδόνα,
 ότι δεν είμαστε ούτε Έλληνες 
ούτε Βούλγαροι, 
αλλά είμαστε Μακεδόνες, 

χωρίς να σκεφτεί ότι στην Μακεδονία έχει και Τούρκους και Εβραίους και πολλά άλλα έθνη.

Κάποιος που δεν γνωρίζει την ιστορία και αρχίσει να σου κάνει κήρυγμα για αυτήν είναι πολύ αστείο! Δεν θέλαμε να μπούμε σε περισσότερες διαμάχες μαζί του και για αυτό τον σταματήσαμε....Ο Τσακαλαρωφ προφανώς παρερμηνεύοντας τον μεγάλο Καραβαγγέλη βγάζει μια μεγάλη αλήθεια για το σκεφτόταν τότε ΌΛΟΙ οι κομιτατζήδες της ΒΜΡΟ, είτε απλά η υψηλόβαθμα στελέχη.


 Την εποχή εκείνη κατά τον "Μακεδονιστή" Τσακαλαρωφ,  δεν υπήρχαν Μακεντόνσκι.

Υπήρχαν Έλληνες, Βούλγαροι,  Τούρκοι,  Εβραίοι Μακεδόνες.

Πέρα από αυτό αυτή του η περιγραφή βγάζει και μια άλλη πολύ σημαντική είδηση.
οι κομιτατζήδες της ΒΜΡΟ δεν αναγνώριζαν τον Μέγα Αλέξανδρο.

Το σημαντικότερο μήνυμα είναι η αδυναμία κατανόησης της έννοιας του "ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ".
Ο Καραβαγγέλης μιλούσε για τον Μέγα Αλέξανδρο και προσπαθούσε στον απλό κόσμο να μεταφέρει ότι ήταν απόγονοι του Μεγάλου Αλέξανδρου.

Στο ημερολόγιο του υπάρχει ο διάλογος με τον Καπετάν Κώτα που προσπαθεί να τον πείσει για την καταγωγή των Μακεδόνων, ότι είναι απόγονοι του Μεγαλέξανδρου.


Γράφει ο Καραβαγγέλης στα απομνημονεύματα του.:

Γύρισα απελπισμένος στην Καστοριά και αποφάσισα να ενεργήσω όπως μπορούσα μόνος μου. Με όλους τους παράγοντας των χωριών, κληρικούς και λαϊκούς, βρισκόμουν όμως μυστική αλληλογραφία και τους ενεθάρρυνα και τους υποσχόμουν ότι γρήγορα θα έχουν βοήθεια από την 'Ελλάδα.

Τώρα λοιπόν σκέφθηκα άλλο πράγμα.

Αφού δεν είχα πια να περιμένω βοήθεια από την Ελλάδα, έπρεπε να δοκιμάσω ν’ άποσπάσω κανένα βουλγαρόφωνο οπλαρχηγό και να τον πείσω και να τον μεταστρέψω και να τον κάνω Έλληνα οπλαρχηγό.

Κι έτσι αποφάσισα να συναντήσω τον Κώτα από τη Ρούλια.

Αυτός ήταν και παλληκάρι και δεινός σκοπευτής και ως οπλαρχηγός στους Βουλγάρους είχε σκοτώσει τον Κασίμ Άγά.

Ήταν επομένως έκτος νόμου, καταδικασμένος όμως θάνατο. Το χωριό του όμως Ρούλια προ ολίγων ακόμη χρόνων ήταν ελληνικό κι αυτός ο ίδιος πριν μπή στο Κομιτάτο ήταν ορθόδοξος, ώστε θα μου ήταν πιο εύκολο να τον προσηλυτίσω από οποιονδήποτε άλλο.

Έπειτα στο Κομιτάτο ακόμα έδειχνε σημεία συμπαθείας για τους δικούς μας και προ πάντων για κείνους που σκοτώναν.

«Θα τον εύρω λοιπόν» είπα «καί ο,τι θέλει ας γίνη».

"Υστερα από πολλές ενέργειες κατώρθωσα να συνεννοηθούμε και μείναμε σύμφωνοι με γράμμα ν΄ ανταμώσουμε σ΄ ένα χωριό απέναντι στη Γουλιά, το Τύρνοβο. Έπήγα εκεί μεσάνυχτα.

Καθήσαμε μαζί όλη τη νύχτα και μιλούσαμε. Του έλεγα.

 «Εσείς είσαστε Ελληνες από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και πέρασαν οι Σλάβοι και σάς έξεσλάβωσαν.
 Ή μορφή σας είναι ελληνική και ή γη που πατούμε είναι ελληνική. 
Το μαρτυρούνε τα αγάλματα που είναι κρυμμένα μέσα της.
 Και αυτά είναι ελληνικά, και τα νομίσματα που βρίσκομε είναι ελληνικά, κι οι επιγραφές είναι ελληνικές.
 Έπειτα ή Εκκλησία μας και το Πατριαρχείο επρωτοστάτησαν πάντοτε στην ελευθερία.

Ένώ ή Βουλγαρία δέ στάθηκε ικανή ώστε ή ίδια να έλευθερωθή, παρά την ελευθέρωσε ή Ρωσσία.

Και σύ περιμένεις τώρα να ελευθερώση και τη Μακεδονία;

Βλέπουμε ότι δεν χωρά αμφιβολία για το τι μετέδιδε ο Καραβαγγέλης.

Να υποσημειώσουμε ότι ο Καραβαγγέλης είχε πανεπιστημιακή μόρφωση. 
Μάλιστα φοίτησε στην Φιλοσοφική σχολή Λειψίας όπου το1891 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ Φιλοσοφίας.


Εν κατακλείδι: 

Η σημερινή ηγεσία της ΒΜΡΟ είναι πιο κοντά στον Καραβαγγέλη παρά στα ιδρυτικά της στελέχη.1 σχόλιο:

ΚΕ είπε...

Μια διόρθωση: Ο παπάς με τον οποίο μιλάει ο Τσακαλάρωφ δεν είναι ο Καραβαγγέλης αλλά ο σλαβόφωνος πατριαρχικός παπάς του Αγίου Γερμανού. Εξ' ου και τον λέει γραικομάνο.